Bộ bình 450 ml giá 235k mua hàng tại link sau:

http://docchieu.vn/bo-binh-ruou-coc-ruou-inox-boc-da-bo-binh-ruou-coc-ruou-thep-khong-ri-304-boc-da-cccp-18-oz-ma-hang-688150817276.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u

Bình 5L mua hàng tại link sau: http://docchieu.vn/binh-ruou-inox-binh-ruou-thep-khong-ri-304-cccp-kem-tui-da-binh-ruou-inox-178-oz-binh-ruou-nox-5-lit-ma-hang-688150817279.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u

Bình 4.5L mua hàng tại link sau: http://docchieu.vn/binh-ruou-inox-binh-ruou-thep-khong-ri-304-cccp-kem-tui-da-binh-ruou-inox-158-oz-binh-ruou-nox-4-5-lit-ma-hang-688150817284.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u

Bình 3.5L mua hàng tại link sau: http://docchieu.vn/binh-ruou-inox-binh-ruou-thep-khong-ri-304-binh-ruou-lien-xo-tui-da-128-oz-binh-ruou-inox-3-5-lit-ma-hang-688150817266.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u

Bình 2.5 L mua hàng tại link sau: 

http://docchieu.vn/binh-ruou-inox-binh-ruou-thep-khong-ri-304-cccp-kem-tui-da-binh-ruou-inox-88-oz-binh-ruou-inox-2-5-lit-ma-hang-688150817286.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u

http://docchieu.vn/binh-ruou-inox-binh-ruou-thep-khong-ri-304-cccp-kem-tui-da-binh-ruou-inox-64-oz-binh-ruou-nox-1-5-lit-ma-hang-688150817292.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u

Bình 1.5 L mua hàng tại link sau: http://docchieu.vn/binh-ruou-inox-binh-ruou-thep-khong-ri-304-cccp-kem-tui-da-binh-ruou-inox-64-oz-binh-ruou-nox-1-5-lit-ma-hang-688150817292.html?search=B%C3%ACnh%20r%C6%B0%E1%BB%A3u